Privacy Statement

Verhoeven.eu, se sídlem Jagersveld 4 5405 BW Uden, je odpovědný za zpracování osobních údajů v souladu s uvedeným prohlášením o ochraně osobních údajů.

Kontaktní údaje:

www.verhoeven.eu
Jagersveld 4
5405 BW Uden
+31 413 333111

Osobní údaje, které zpracováváme

Společnost Verhoeven.eu zpracovává vaše osobní údaje, protože využíváte našich služeb a/nebo proto, že jste nám je sami poskytli.

Zde dále uvádíme přehled osobních údajů, které zpracováváme:

 • Křestní jméno a příjmení
 • Pohlaví
 • Datum narození
 • Místo narození
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • IP-adresa
 • Ostatní osobní údaje, které nám aktivně poskytnete, například korespondenčně, telefonicky nebo tím, že si vytvoříte profil na těchto webových stránkách
 • Údaje o lokalitě
 • Internetový prohlížeč a typ zařízení

 

Zvláštní a/nebo citlivé osobní údaje, které zpracováváme

Naše webové stránky ani naše služby nemají za cíl shromažďovat údaje o osobách mladších 16 let, pokud nemají souhlas rodičů nebo opatrovníka. Nemůžeme ovšem kontrolovat, zda je návštěvníkovi našich stránek více než 16 let. Rodičům proto doporučujeme, aby se zajímali o to, co jejich děti na internetu dělají, a aby tak předcházeli tomu, že by se informace o dětech shromažďovaly bez jejich vědomí. Pokud byste byli přesvědčeni, že máme osobní údaje nezletilé osoby bez takového souhlasu, kontaktujte nás prostřednictvím adresy info@idealogistic.neta my tyto informace odstraníme.

Za jakým účelem a na jakém základě osobní údaje zpracováváme

Společnost Verhoeven.eu zpracovává vaše osobní údaje k následujícím účelům:

 • Zasílání našich novinek a/nebo reklamních letáků
 • Abychom vám mohli zavolat nebo vám poslat e-mail, když to bude nutné k poskytnutí naší služby
 • Abychom vás informovali o změnách v našich službách a produktech

 

Automatizované rozhodování

Společnost Verhoeven.eu nepřijímá na základě automatizovaného zpracování rozhodnutí týkající se záležitostí, které mají (podstatný) dopad na osoby. Jde o rozhodnutí, která přijímají počítačové programy nebo systémy, aniž by se na nich podílel člověk (například zaměstnanec společnosti Verhoeven.eu).

Jak dlouho se osobní údaje uchovávají

Společnost Verhoeven.eu vaše osobní údaje déle než je nezbytně nutné k účelu, za kterým byly vaše údaje shromážděny. Pracujeme přitom se zákonnými lhůtami.

Sdílení vašich osobních údajů s třetími osobami

Společnost Verhoeven.eu poskytuje osobní údaje třetím osobám jen tehdy, když je to nutné při realizování naší smlouvy s vámi, nebo za účelem splnění zákonných povinností.

Cookies a podobné techniky, které používáme

Společnost Verhoeven.eu používá funkční, analytické a tracking cookies. Cookie je malý textový soubor, který se při první návštěvě těchto webových stránek uloží v prohlížeči vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu. Společnost Verhoeven.eu používá cookies s čistě technickou funkcionalitou. Ty se starají o to, aby webové stránky správě fungovaly a aby se například uložily vaše preference. Tyto cookies se používají také k tomu, aby webové stránky fungovaly podle očekávání a aby je bylo možné optimalizovat. Kromě toho umísťujeme cookies, které zaznamenávají vaše chování při prohlížení internetu, abychom vám mohli nabídnout inzeráty na míru. Při vaši první návštěvě našich webových stránek jsme vás již o těchto cookies informovali a požádali vás o souhlas k jejich umístění. Cookies můžete odhlásit tak, že nastavíte svůj internetový prohlížeč, aby žádné cookies neukládal. Kromě toho můžete prostřednictvím nastavení svého prohlížeče odstranit i všechny informace, které byly uloženy dříve. Více informací naleznete na: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Na těchto webových stránkách se umísťují cookies třetích osob. Jsou to například inzerenti a/nebo společnosti sociálních médií. Zde níže naleznete jejich přehled:

Cookie: Googly Analytics
Název: _ga
Funkce: rozlišit uživatele
Doba uchování: nejvýše 2 roky

Cookie: Googly Adwords
Název: _gac_
Funkce: Obsahuje informace o “kampaních” uživatele. Pokud jste propojili své účty Google Analytics a AdWords, čte toto cookie konverzační tag AdWords webu, pokud se neodhlásíte.
Doba uchování: nejvýše 90 dní

Prohlédnutí, úprava a odstranění údajů

Máte právo své osobní údaje prohlížet, opravovat a odstraňovat. Kromě toho máte právo vzít zpět případný souhlas se zpracováním těchto údajů, nebo uplatnit námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů společností Verhoeven.eu a máte rovněž právo na přenos osobních údajů. To znamená, že u nás můžete podat žádost, abychom osobní údaje, které o vás evidujeme, zaslali formou počítačového souboru jiné organizaci, kterou uvedete.

Žádost k prohlédnutí, opravě, odstranění nebo na přenos vašich osobních údajů a žádost ke zrušení vašeho souhlasu nebo námitky se zpracováváním vašich osobních údajů můžete zaslat na adresu info@idealogistic.net.

Abychom měli jistotu, že jste žádost na prohlédnutí učinili opravdu vy, žádáme vás, abyste spolu s žádostí zaslali kopii svého průkazu totožnosti. Na kopii začerněte svou pasovou fotografii, MRZ (machine readable zone, pás s čísly na spodní straně dokladu), číslo dokladu a občanské servisní číslo (Burgerservicenummer - BSN). Cílem je chránit vaše soukromí. Na vaši žádost vám odpovíme co možná nejrychleji, nejpozději ovšem ve lhůtě čtyř týdnů.

Společnost Verhoeven.eu vás zároveň upozorňuje, že máte možnost podat stížnost k národnímu (státnímu) dohledu, Autoriteit Persoonsgegevens (Úřad na ochranu osobních údajů). Využít můžete následující odkaz: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Jak osobní údaje chráníme

Společnost Verhoeven.eu se ochranou vašich údajů vážně zabývá a přijímá vhodná opatření k tomu, aby zabránila jejich zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu k nim, nežádoucímu zveřejnění a neoprávněným změnám. Pokud byste se domnívali, že vaše údaje nejsou dobře chráněny, nebo jste věděli o jejich zneužití, kontaktujte náš klientský servis prostřednictvím mailové adresy info@idealogistic.net.