Nieuws

Verhoeven Logistics scoort alwéér beter

november 2015

De aanpak

Elke drie jaar voeren we bij Verhoeven Logistics een internationaal tevredenheidsonderzoek uit onder onze klanten. De vragen zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken: de geboden kwaliteit, de geleverde efficiency en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In totaal hebben we over maar liefst 56 aspecten gevraagd of u ze relevant vindt en zo ja, hoe relevant. Vervolgens is er gevraagd voor elk onderdeel een waardering te geven. 

Lees meer...

Pools Nederlandse Conferentie met Koninklijk tintje

oktober 2014

Op 24 en 25 juni vond er een Nederlands Staatsbezoek aan Polen plaats.

De Nederlandse transportsector heeft een aanmerkelijk grote positie in de Poolse transportmarkt. In dat kader is aan TLN is verzocht tijdens dit Staatsbezoek een conferentie in Polen te organiseren gezamenlijk met de ZMPD, de Poolse zusterorganisatie.

Lees meer...