Verhoeven.eu scoort alwéér beter

november 2015

De aanpak

Elke drie jaar voeren we bij Verhoeven.eu een internationaal tevredenheidsonderzoek uit onder onze klanten. De vragen zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken: de geboden kwaliteit, de geleverde efficiency en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In totaal hebben we over maar liefst 56 aspecten gevraagd of u ze relevant vindt en zo ja, hoe relevant. Vervolgens is er gevraagd voor elk onderdeel een waardering te geven. 

De resultaten

We hebben een top 10 samengesteld van aspecten die u het meest relevant vindt. Hierbij houden we rekening met het aantal enquêtedeelnemers dat een onderdeel relevant vindt en de mate van relevantie.

 

Kenmerken op relevantie

 

 (% respons)

mate

weging

beoordeling

1

Tijdige, stipte dienstverlening

kwaliteit

100%

90,4

90,37

9,3

2

Flexibiliteit

kwaliteit

100%

75,0

75,00

8,7

3

Juiste dienstverlening
(geen schade, manco's)

kwaliteit

99%

75,5

74,75

8,2

4

Snelle transittijden

efficiency

92%

80,9

74,40

7,7

5

Reputatie

MVO

98%

74,9

73,39

8,2

6

Prijs

efficiency

90%

80,9

72,84

7,2

7

Uitstraling bedrijfsmiddelen

MVO

98%

72,8

71,35

8,5

8

Professionaliteit vakmanschap

kwaliteit

98%

72,3

70,83

8,8

9

Uitstraling medewerkers

MVO

90%

76,6

68,91

8,3

10

Verzorgingsgebied transporten

kwaliteit

94%

73,2

68,77

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelde

 

 

 

 

8,3


De overall conclusie is dat u tevreden bent met Verhoeven.eu. Het kan altijd goedkoper, het kan altijd sneller, maar alles afwegende waardeert u ons op uw 10 belangrijkste aankoopoverwegingen met goed tot zeer goed. De gemiddelde waardering over alle 56 onderdelen is een 8.0.

 

De rubrieken

De beoordeling over de drie hoofdrubrieken geeft het volgende beeld:

Relevant

 (% respons)

mate

weging

beoordeling

Kwaliteit: 17 kenmerken

93%

70,0

65,45

8,3

Efficiency: 15 kenmerken

67%

67,0

45,77

7,4

MVO: 24 kenmerken

76%

69,0

53,81

7,9

Totaal: 56 kenmerken

 

 

 

8,0


Opvallend: klanten die MVO relevant achten (76%), vinden onze prestaties op dat gebied ongeveer net zo belangrijk als de geleverde kwaliteit en efficiency. U vraagt Total Quality Management van ons.

Certificering

Onze certificaten ISO 9001 kwaliteit (96% van de respondenten), TAPA veiligheid (94%) ISO 14001 milieu (87%) worden door bijna alle klanten relevant geacht. Het resultaat van die certificering (op tijd leveren, geen schade, etc) wordt logischerwijs nóg belangrijker geacht.

De langetermijnontwikkeling

De klanttevredenheidenquête verrichten wij sinds 2005. Hier ziet u de totale waardering door de jaren heen. We blijven de opwaartse lijn vasthouden!

2005 2008 2011 2015
7,2 7,6 7,9 8,0

Wilt u meer weten over onze klanttevredenheidmeting 2015?
Neem contact met ons op, we vertellen u er graag alles over.