Lepszy świat

„Jestem, ponieważ my jesteśmy” jest ludową mądrością afrykańskiego plemienia Ubuntu. Oznacza ono, że możemy istnieć tylko wtedy, gdy istnieje wszystko i wszyscy dookoła.
Przekształcenie idei „Lepszego świata” z marzenia w konkretny cel jest dla Verhoeven Logistics czymś równie naturalnym.

Jeśli nieustannie starasz się dawać wszystkim w swoim otoczeniu (klientom, pracownikom, dostawcom, środowisku naturalnemu) to, co najlepsze, sam również to otrzymujesz i stajesz się lepszym człowiekiem. Jest to prosta i solidna filozofia dla egzystencji i rozwoju.

Chcemy osiągać więcej niż inni, we wszystkich dziedzinach. Najwyższą wydajność, najlepszy sprzęt, najwyższy współczynnik obciążenia, najlepsze warunki pracy. Zastanów się dłużej, bądź sprytniejszy... to możliwe!

Jednostki zewnętrzne mogą sprawdzić, czy wywiązujemy się ze swoich obietnic. ISO 26000, międzynarodowa norma dotycząca społecznej odpowiedzialności biznesu, jest podstawą wszystkich naszych działań. W 1999 roku byliśmy pierwszym przedsiębiorstwem transportowym w Holandii, które otrzymało certyfikat zarządzania systemem środowiskowym ISO 14001. Posiadamy również certyfikat jakości ISO 9001 oraz certyfikaty logistyczne TAPA TSR i FSR.
Jednak najbardziej dumni jesteśmy z dowodów uznania ze strony naszych klientów. Potwierdzają one, że rzeczywiście spełniamy wobec nich naszą obietnicę "lepsze przedsiębiorstwo, większe sukcesy”.

Jesienią 2014 roku „Our deepest drives” ukaże się w formie książki. Jesteś zainteresowany? Wyślij e-mail na adres info@idealogistic.net, a otrzymasz ją tuż po publikacji.