Lepší svet

„Som, pretože sme“ je múdrosť z tradičného afrického Ubuntu. Vychádza to z toho, že my všetci tu môžeme byť iba preto, že existuje všetko a všetci okolo nás.

Pozdvihnutie priania „lepšieho sveta“ k cieľu je pre nás, v spoločnosti Verhoeven Logistics, aj úplne prirodzené. 

Keď sa budete snažiť, aby všetko a všetci vo vašom okolí dostávali to lepšie (naši zákazníci, zamestnanci, dodávatelia, prostredie aj príroda), potom budete aj vy dostávať to lepšie a tiež na tom budete lepšie aj vy sám. Jednoduchá, trvalá filozofia bytia a ďalšieho rozvoja.

Chceme podávať lepšie výkony ako ostatní, vo všetkých oblastiach. Najvyšší možný výkon, najčistejšie podnikové prostriedky, najvyššie obsadenie nákladného priestoru, najlepšie pracovné podmienky. Zamýšľajte sa nad vecami dlhšie, buďte chytrejší… je to možné!

Vonkajší svet môže vyskúšať, či tieto sľuby aj dodržíme. ISO 26000, medzinárodná smernica pre celospoločenskú zodpovednosť firiem, je základom nášho správania sa. V roku 1999 sme boli prvou prepravnou spoločnosťou v Holandsku s osvedčením životného prostredia ISO 14001. Osvedčenie o kvalite ISO 9001 máme už dlhšiu dobu. Neskôr sa k nim pridali ešte štandardy TAPA TSR a FSR. Ešte viac pyšní sme na audity od našich zákazníkov. Aj tie dokazujú, že náš sľub „lepšie podnikať a podávať lepšie výkony“ viac ako naplňujeme. 

Na jeseň roku 2014 vychádza knižne „Our deepest drives“. Máte záujem? Pošlite e-mail na info@idealogistic.net a hneď po vydaní Vám bude táto kniha zaslaná.