Privacy statement

Verhoeven.eu, so sídlom Jagersveld 4 5405 BW Uden, je zodpovedný za spracovanie osobných údajov v súlade s uvedeným vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje:

www.verhoeven.eu
Jagersveld 4
5405 BW Uden
+31 413 333111

 

Osobné údaje, ktoré spracovávame

Spoločnosť Verhoeven.eu Vaše osobné údaje, pretože využívate naše služby a / alebo preto, že ste nám ich sami poskytli.

Nižšie uvádzame tiež prehľad osobných údajov, ktoré spracovávame:

 • Krstné meno a priezvisko
 • Pohlavie
 • Dátum narodenia
 • Miesto narodenia
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • IP-adresa
 • Ostatné osobné údaje, ktoré nám aktívne poskytnete, napríklad korešpondenčne, telefonicky alebo tým, že si vytvoríte profil na týchto webových stránkach
 • Údaje o lokalite
 • Internetový prehliadač a typ zariadenia 

 

Zvláštne a / alebo citlivé osobné údaje, ktoré spracovávame

Naše webové stránky ani naše služby nemajú za cieľ zhromažďovať údaje o osobách mladších ako 16 rokov, ak nemajú súhlas rodičov alebo opatrovníka. Nemôžeme však kontrolovať, či je návštevníkovi našich stránok viac ako 16 rokov. Rodičom preto odporúčame, aby sa zaujímali o to, čo ich deti na internete robia, a aby tak predchádzali tomu, že by sa informácie o deťoch zhromažďovali bez ich vedomia. Ak by ste boli presvedčení, že máme osobné údaje maloletých bez takéhoto súhlasu, kontaktujte nás prostredníctvom adresy info@idealogistic.net a my tieto informácie odstránime.

Za akým účelom a na akom základe osobné údaje spracovávame

Spoločnosť Verhoeven.eu spracováva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Zasielanie našich noviniek a / alebo reklamných letákov
 • Aby sme vám mohli zavolať alebo vám poslať e-mail, keď to bude potrebné na poskytnutie našej služby
 • Aby sme Vás informovali o zmenách v našich službách a produktoch

 

Automatizované rozhodovanie

Spoločnosť Verhoeven.eu na základe automatizovaného spracovania neprijíma rozhodnutia týkajúce sa záležitostí, ktoré majú (podstatný) vplyv na osoby. Ide o rozhodnutia, ktoré prijímajú počítačové programy alebo systémy bez toho, aby sa na nich podieľal človek (napríklad zamestnanec spoločnosti Verhoeven.eu).

Ako dlho sa osobné údaje uchovávajú

Spoločnosť Verhoeven.eu neuchováva vaše osobné údaje dlhšie ako je nevyhnutné na účel, za ktorým boli Vaše údaje zhromaždené. Pracujeme pritom so zákonnými lehotami.

Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími osobami

Spoločnosť Verhoeven.eu poskytuje osobné údaje tretím osobám len vtedy, keď je to nutné pri realizovaní našej zmluvy s Vami, alebo za účelom splnenia zákonných povinností.

Cookies a podobné techniky, ktoré používame

Spoločnosť Verhoeven.eu používa funkčné, analytické a tracking cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý sa pri prvej návšteve týchto webových stránok uloží v prehliadači Vášho počítača, tabletu alebo smartphonu. Spoločnosť Verhoeven.eu používa cookies s čisto technickou funkcionalitou. Tie sa starajú o to, aby webové stránky správne fungovali a aby sa napríklad uložili Vaše preferencie. Tieto cookies sa používajú aj k tomu, aby webové stránky fungovali podľa očakávania a aby ich bolo možné optimalizovať. Okrem toho umiestňujeme cookies, ktoré zaznamenávajú vaše správanie pri prehliadaní internetu, aby sme Vám mohli ponúknuť inzeráty na mieru. Pri Vašej prvej návšteve našich webových stránok sme Vás už o týchto cookies informovali a požiadali Vás o súhlas na ich umiestnenie. Cookies môžete odhlásiť tak, že nastavíte svoj internetový prehliadač, aby žiadne cookies neukladal. Okrem toho môžete prostredníctvom nastavenia svojho prehliadača odstrániť aj všetky informácie, ktoré boli uložené skôr. Viac informácií nájdete na: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Na týchto webových stránkach sa umiestňujú cookies tretích osôb. Sú to napríklad inzerenti a / alebo spoločnosti sociálnych médií. Tu nižšie nájdete ich prehľad:

Cookie: Googly Analytics
Názov: _ga
Funkcia: rozlíšiť užívateľa
Doba uchovania: najviac 2 roky

Cookie: Googly Adwords
Názov: _gac_
Funkcia: Obsahuje informácie o "kampaní" používateľa. Ak ste prepojili svoje účty Google Analytics a AdWords, číta toto cookie konverzačné tag AdWords webu, ak sa neodhlásite.
Doba uchovania: najviac 90 dní

Prehliadnutie, úprava a odstránenie údajov

Máte právo svoje osobné údaje prezerať, opravovať a odstraňovať. Okrem toho máte právo vziať späť prípadný súhlas so spracovaním týchto údajov, alebo uplatniť námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Verhoeven.eu a máte tiež právo na prenos osobných údajov. To znamená, že môžete u nás podať žiadosť, aby sme osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme, zaslali formou počítačového súboru inej organizácii, ktorú uvediete.

Žiadosť k prehliadnutiu, oprave, odstráneniu alebo na prenos Vašich osobných údajov a žiadosť na zrušenie vášho súhlasu alebo námietky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov môžete zaslať na adresu info@idealogistic.net.

Aby sme mali istotu, že ste žiadosť na prehliadnutie urobili naozaj vy, žiadame Vás, aby ste spolu so žiadosťou zaslali kópiu svojho preukazu totožnosti. Na kópii začiernite svoju pasovú fotografiu, MRZ (machine readable zone, pás s číslami na spodnej strane dokladu), číslo dokladu a občianske servisné číslo (Burgerservicenummer - BSN). Cieľom tohto je chrániť Vaše súkromie. Na Vašu žiadosť vám odpovieme čo možno najrýchlejšie, najneskôr však do štyroch týždňov.

Spoločnosť Verhoeven.eu Vás zároveň upozorňuje, že máte možnosť podať sťažnosť národnému (štátnemu) dohľadu, Autoriteit Persoonsgegevens (Úrad na ochranu osobných údajov). Využiť môžete nasledujúci odkaz: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Ako chránime osobné údaje

Spoločnosť Verhoeven.eu sa ochranou Vašich údajov vážne zaoberá a prijíma vhodné opatrenia na to, aby zabránila ich zneužitiu, strate, neoprávnenému prístupu k nim, nežiaducemu zverejneniu a neoprávneným zmenám. Ak by ste sa domnievali, že Vaše údaje nie sú dobre chránené, alebo ak by ste vedeli o ich zneužití, kontaktujte náš klientsky servis prostredníctvom mailovej adresy info@idealogistic.net.